Onze werkwijze

Als je contact met ons opneemt, kun je rekenen op een snel eerste oordeel over de match tussen Capital Mills en jouw onderneming: de screening fase.

Afhankelijk van je aanvraag, RBF of equity growth financing, wordt gestructureerd een stappenplan doorlopen.

Equity growth financing

Tijdens de screening hebben we al vastgesteld dat een investering zou kunnen passen. We starten dan een onderzoek, waarin we nauw samenwerken en elkaar ook beter leren kennen. Dit onderzoek duurt normaliter maximaal 3 weken.

Daarna spreken we af hoe we de samenwerking moeten structureren en leggen het voor aan ons investeringscomité waar we goedkeuring van dienen te verkrijgen.

Na goedkeuring zullen we starten met de due diligence en werken samen met jou aan het businessplan voor de komende 12 tot 18 maanden.

Zodra we definitieve goedkeuring van ons investeringscomité hebben gekregen werken we toe naar de participatie overeenkomst en dan kan de langdurige samenwerking starten.

Revenue-based financing

De eerste drie fasen zijn grotendeels gelijk aan het proces om te komen tot equity growth financing. De haalbaarheid van een RBF investering is afhankelijk van jouw businessplan, dus wij willen dat goed kunnen begrijpen. Als het onderzoek positief is afgesloten dan zullen we je een RBF voorstel doen. Dit voorstel is aanmerkelijk eenvoudiger van opzet dan een equity termsheet. De belangrijkste punten waarover overeenstemming moet worden bereikt zijn de terugbetalingscap, het percentage van de omzet dat maandelijks aan Capital Mills wordt betaald en de looptijd.

De grote voordelen van RBF voor early stage investeringen doen zich gelden in de daaropvolgende stappen. Die kunnen heel snel worden doorlopen. De due diligence is beknopter en concentreert zich op de financiële analyse. Met elkaar willen we immers zeker stellen dat de aflossingscapaciteit voldoende is en de RBF een positieve bijdrage aan de groei van de onderneming levert. De contracten zijn standaard en een fractie van de omvang van de overeenkomsten bij Equity Growth financing. Capital Mills wordt immers geen aandeelhouder, dus er hoeft geen koopovereenkomst van aandelen of een (aanpassing van de) aandeelhoudersovereenkomst gesloten te worden.

Om het proces te bespoedigen willen we je vragen om goed naar onze investeringscriteria te kijken.

Bezoekadres:

Haarstraat 25
4201 JA GORINCHEM

Relevante pagina’s