Onze werkwijze

Wie contact met ons opneemt, kan rekenen op een snelle eerste opinie over de match tussen Capital Mills en de betreffende onderneming: de screening fase. Mochten wij kansen zien, dan delen we alle relevante informatie en zodat we onze analyses kunnen doen. We begrijpen de business, tenslotte investeren we alleen in sectoren waar we ervaring mee hebben, en zullen er alles aan doen om het team en de onderneming te doorgronden. Hierna bespreken we hoe we de investering gaan structureren en leggen het voor aan ons Investment Committee.

Na een voorlopig akkoord starten we de due diligence fase en werken samen aan een 12 maanden plan waar we allen overeenstemming over moeten krijgen.

Nadat we definitieve goedkeuring hebben gekregen van ons Investment Committee werken we toe naar de Participatie overeenkomst en begint onze lange termijn samenwerking.

Normaal gesproken neem dit process 1 tot 3 maanden in beslag. Maar, indien de omstandigheden dat vereisen, kunnen we sneller schakelen.

Om de aanvraag te versnellen verzoeken we je om goed kennis te nemen van onze criteria zoals deze bij onze investeringsfocus staan vermeld. Als er sprake is van een match, dan ontvangen wij graag een investeringsmemorandum of businessplan.

ourapproach